Interaktywna wizualizacja danych

Interaktywna wizualizacja danych


by Scott Murray

Uatrakcyjnij swoj? WWW!Skoro mawia si?, ?e obraz jest wart wi?cej ni? tysi?c s?ów, mo?na te? powiedzie?, ?e jeden wykres jest wart wi?cej ni? tysi?c tabel z danymi. Dlatego w?a?nie u?ytkownicy uwielbiaj? wykresy! Ju? jeden rzut oka pozwala wyrobi? sobie zdanie na temat ka?dego problemu. Je?eli do tego doda? interaktywne rozwi?zania, efekt mo?e by? tylko jeden — zachwyt Twoich klientów! Biblioteka D3 pozwala na budowanie interaktywnych wykresów, które pozwol? Ci na efektown? prezentacj? posiadanych informacji.W trakcie lektury tej ksi??ki przekonasz si?, jak szybko mo?na przygotowa? atrakcyjny wykres, prezentuj?cy nawet najbardziej skomplikowane dane. Najpierw gruntownie poznasz podstawy HTML-a, JavaScriptu oraz formatu SVG. Po tym wst?pie b?dziesz gotowy, by rozpocz?? przygod? z bibliotek? D3! Okre?lanie osi, skalowanie, efekty specjalne to tylko niektóre z poruszanych tematów. Gdy ju? opanujesz tworzenie wykresów, pora przej?? do kolejnego rozdzia?u. Dowiesz si? z niego, jak na posiadany wykres nanie?? interaktywne dodatki. Na sam koniec zobaczysz, jak nak?ada? dane na mapy geograficzne oraz eksportowa? stworzone wykresy. Ksi??k? t? doceni ka?dy programista, który kiedykolwiek stan?? przed problemem wizualizacji danych. Przekonaj si?, jak ?atwo mo?na: tworzy? wykresy korzysta? z danych w formacie CSV skalowa? wykresy dodawa? do wykresów interaktywne informacje Zachwy? u?ytkowników przydatnymi wykresami!

Helion; January 2014 248 pages; ISBN 9781492013488 Read online , or download in EPUB or PDF format Title: Interaktywna wizualizacja danych Author: Scott Murray   Buy, download and read Interaktywna wizualizacja danych (eBook) by Scott Murray today!
Real Time Analytics